Referral program

Vaše odporúčania, prezentácia spoločnosti a nadšenie pre zdieľanie programu Cirrus Life™ ovplyvňujú našu spoločnosť Cirrus Aircraft každý deň. Práve vďaka vám úspešne rozširujeme našu rodinu majiteľov lietadiel Cirrus. Využívajte výhody, ktoré ponúka program odporúčaní spoločnosti Cirrus Aircraft, a prijmite naše poďakovanie za vaše odporúčania a za to, že nám pomáhate spoločne rozvíjať leteckú komunitu.


PozíciePrvé odporúčanieDruhé a ďalšie odporúčania
Priatelia spoločnosti Cirrus$ 4,000$ 6,000
CSIP Partners (Standard & Platinum)$ 8,000 | Cirrus Aircraft Gift***$ 12,000 | Cirrus Aircraft Gift***
ASC & CTC Partners$ 8,000 | 8K Cirrus Bucks**** Cirrus Aircraft Gift***$ 12,000 | 12K Cirrus Bucks**** Cirrus Aircraft Gift***
Platinum ASC, CTC, Pre-Owned Sales Partners$ 10,000 | 10K Cirrus Bucks**** Cirrus Aircraft Gift***$ 14,000 | 14K Cirrus Bucks**** Cirrus Aircraft Gift***


Program odporúčaní spoločnosti Cirrus Aircraft sa vzťahuje len na maloobchodné nákupy lietadiel pre spotrebiteľov a nevzťahuje sa na nákupy lietadiel vo flotile alebo nákupy pre inštitúcie. Spoločnosť Cirrus Aircraft si vyhradzuje právo udeliť ceny za odporúčanie podľa vlastného uváženia; spoločnosť Cirrus Aircraft si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť program odporúčaní. Poplatky za odporúčanie sa platia za objednávky a dodávky lietadiel Cirrus Aircraft radu SR a za objednávky a dodávky lietadiel Vision Jet do 18 mesiacov od odporúčania.

** Za kalendárny rok. Spoločnosť Cirrus Aircraft si vyhradzuje právo upraviť túto ponuku bez predchádzajúceho upozornenia.

*** Darčekový certifikát spoločnosti Cirrus Aircraft nie je obmedzený na jednu osobu. Každé odporúčanie prijaté od oprávnených osôb bude mať za následok darček od spoločnosti Cirrus Aircraft, čo znamená, že viacero odporúčaní od jednej odporúčajúcej osoby získa viacero darčekov od spoločnosti Cirrus Aircraft.

**** Každé 2 Cirrus Bucks sú ekvivalentom 1 USD na nákup tovaru a služieb spoločnosti Cirrus Aircraft. Príklady týchto tovarov a služieb zahŕňajú okrem iného diely Cirrus Direct Parts, školenia údržby Cirrus, tovar Cirrus Store, tovar Cirrus a obsah vzdelávacieho portálu Cirrus. Každý 1 Cirrus Buck sa rovná 1 USD na nákup nového lietadla Cirrus Aircraft SR20, SR22, SR22T alebo Vision Jet.

Získajte odmeny za odporúčanie.

Odporučte potenciálneho nového majiteľa špičkového lietadla Cirrus. Ak bude predaj úspešný, získate zaujímavé odmeny.

Zaškrtnutím políčka súhlasíte so spracovaním osobných údajov na účely komunikácie.