Cirrus Referral Program

Cirrus Aircraft Referral Program

Vaše doporučení, prezentování společnosti a nadšení pro sdílení Cirrus Life ™ ovlivňuje naši společnost Cirrus Aircraft každý den. Právě díky Vám úspěšně rozšiřujeme naši rodinu majitelů letadel Cirrus. Užijte si nabízené výhody programu Cirrus Aircraft Referral a přijměte poděkování za Vaše doporučení a za to, že nám pomáháte společně rozšiřovat leteckou komunitu.

Pozice První doporučení Druhé a následující doporučení
Přátelé Cirrus $ 4,000 $ 6,000
CSIP Partners 
(Standard & Platinum) $ 8,000 | Cirrus Aircraft Gift*** $ 12,000 | Cirrus Aircraft Gift***
ASC & CTC Partners $ 8,000 | 8K Cirrus Bucks**** Cirrus Aircraft Gift*** $ 12,000 | 12K Cirrus Bucks**** Cirrus Aircraft Gift***
Platinum ASC, CTC, & 
Pre-Owned Sales Partners $ 10,000 | 10K Cirrus Bucks**** Cirrus Aircraft Gift*** $ 14,000 | 14K Cirrus Bucks**** Cirrus Aircraft Gift***

Cirrus Aircraft Referral Gifts

Flight Outfitters Lift XL Flight Bag

Stylishly designed with the Cirrus Aircraft logo, The Lift XL is a larger version of the top-rated Lift Bag, adding more room for storage (including two headsets) and more organization options.

Bose Portable Smart Speaker

The Portable Smart Speaker is a wireless home speaker, a portable Bluetooth speaker, and a voice-controlled speaker, all in one. Also included is the convenient Bose charging cradle.

Program doporučení Cirrus Aircraft Referral se vztahuje pouze na maloobchodní nákupy spotřebitelských letadel a nevztahuje se na flotilové nákupy letadel nebo nákup do institucí. Společnost Cirrus Aircraft si vyhrazuje právo přidělit ceny za doporučení podle vlastního uvážení; Společnost Cirrus Aircraft si vyhrazuje právo program doporučení kdykoli změnit nebo zrušit. Poplatky za doporučení se platí za objednávky a dodávky letadel Cirrus Aircraft SR Series a za objednávky a dodávky Vision Jet do 18 měsíců od odeslání doporučení.

* Nabídka může být kombinována pouze se zveřejněnými slevami. Žádné další pobídky neplatí. Požádejte společnost Cirrus Aircraft o konkrétní pravidla a procesy.

** V kalendářním roce. Cirrus Aircraft si vyhrazuje právo upravit tuto nabídku bez předchozího upozornění.

*** Dárkový poukaz Cirrus Aircraft není omezen ve smyslu jeden na osobu. Každé doporučení přijaté od oprávněných stran bude způsobilé k dárkovému daru Cirrus Aircraft, což znamená, že několik doporučení od jedné doporučující strany obdrží několik dárků Cirrus Aircraft Referral.

**** Každé 2 Cirrus Bucks jsou ekvivalentem 1 USD na nákup zboží a služeb Cirrus Aircraft. Mezi příklady tohoto zboží a služeb patří mimo jiné Cirrus Direct Parts, školení Cirrus Maintenance, zboží Cirrus Store, merchandize Cirrus a obsah Cirrus Learning Portal. Každý 1 Cirrus Buck odpovídá 1 USD na nákup nového Cirrus Aircraft SR20, SR22, SR22T nebo Vision Jet.

    Informace o Vás (doporučitel)    Informace o osobě, kterou doporučujete (doporučená osoba)